Försäkringar

Fastigheten är försäkrad i:

Trygg Hansa

Telefon: 0771 - 11 15 00

Det ingår en kollektiv bostadsrättsförsäkring

Förråd

Föreningen har ett antal förråd för uthyrning .

P.g.a. att det inte finns så många förråd så tillämpas kösystem.

Tv och Bredband

Bredbandsbolaget är föreningens leverantör av tv & bredband

Fastigheten är gruppansluten till Bredbandsbolaget

Hastigheten är 100/100 Mbits

IP telefoni ingår

Aviften ingår i månadsavgiften

Trädgårdsgruppen

Vill du vara med kontakta:

Mats Sarin Tele: 54063965 eller 0739638542

Kjell Eriksson Tele 070-7425420