PARKERINGSPLATSER

                          Parkeringsplatser

Föreningen har p-platser både ute och i garage.

Giltigt P-tillstånd ska läggas synligt

Det finns även ett antal gästparkeringar, p-tillstånd måste även användas för våra gäster,

Varje lägenhet ska ha ett eget p-tillstånd för gästparkering.,

Tilldelning av p-platser och köp av fjärrkontroller till garage porten handhavs av parkeringsansvarig. Se under Rubriken Styrelsen

Boende får ej parkera på gästparkeringen

Bevakning av p-platserna utföres av Euro-park/Prevendo

 Regler Gästparkering Bergahöjden 6

För gästparkeringen, gäller följande:

Parkering är endast tillåten med gällande gästparkeringskort.

Besöksparkeringen får endast användas av tillfälliga besökare till bostadsrättshavare och max 24 timmar.

Skall en gäst stå längre tid skall parkeringsansvarig/styrelsen kontaktas för att låna ett utökat gästparkeringstillstånd för max 7 dagar, längre period mot avgift.

Bostadsrättshavare, inneboende eller andrahandshyresgäster äger ej rätt att för egen del nyttja gästparkeringen. Kontrollavgift kommer att utfärdas vid missbruk av ovanstående.

Besökare får använda besöksparkeringarna Max 24 timmar under en 7dagars period, står fordonet uppställt längre tid kommer kontrollavgift att utfärdas.

OBS! Denna tidsram får ej missbrukas genom flytt av bil till annan gästparkeringsplats efter 24 tim.

Parkeringstillstånd för hyrda platser och gästplatser skall synas tydligt i vindrutan annars finns risk för kontrollavgift från anlitat parkeringsbolag.

Om ett P-tillstånd förkommit skall en förlustanmälan göras till

Parkeringsansvarig/styrelsen, det gamla tillståndet blir genom det omgående ogiltigt.

Har man en stor fest eller liknande planerat skall tillstånd för fler gäster på parkeringen sökas i tid.


Våra gästplatser är platser som INTE är skyltade med HYRD PLATS.


Frågor om detta kan ställas till Styrelsen Bergahöjden 6

Åkersberga 20130828