Övrig info


Förråd

Föreningen har ett antal förråd för uthyrning,

Kö tillämpas

Balkonger

Enligt stämmobeslut och byggtekniska hinder går det ej att bygga mer balkonger i huset

Tv & Bredband

Telenor är föreningens leverantör av Tv och Bredband.

Fastigheten är gruppansluten till Telenor.

Hastigheten för bredbandet är

300/300 Mbits


Tv avtalet heter T2 Flex

Logga in på din sida på Telenor där kan man välja till och bort kanaler.

Avgiften för Bredband och Tv ingår i Avgiften.

Vill man ha mer

hastighet eller kanaler utöver det som ingår får man stå för kostnaden själv.